• Nederlands
  • Deutsch

Eigen artikelen:
(gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift ‘De Osteopaat’)

Nieuws uit de wetenschap:

  • Het glymfatische drainagesysteem van de hersenen.
  • Actieve cytologische controle van de weefselspanning in de extracellullaire matrix.
  • De neurovasculaire eenheid.
  • Lagerugklachten na hernia en de relatie met infecties door micro-organismen, alsook het effect van antibiotica hierop.

Deze artikelen zijn op aanvraag in te zien. 

Jeroen De Block

Na mijn studie tot fysiotherapeut in Brugge, België (2000) heb ik 10 jaar in Duitsland gewerkt. Dit als fysiotherapeut en voedingsdeskundige.

In 2003 begon ik met de 6 jarige studie Osteopathie aan het College Sutherland in Amsterdam.
Reden hiervoor was dat ik steeds meer op zoek ging naar de oorzaak van bepaalde klachten.
Daar waar de fysiotherapie geen antwoord meer had, opende osteopathie nieuwe deuren.
Ik werk sinds 2009 als osteopaat.

Ik heb daarna onder andere de specialisatie ‘osteopathie bij baby’s en kinderen’ in Hamburg gevolgd.
Deze bijscholing geeft me een belangrijk fundament in het werken met baby’s en kinderen.

Ik ben 4 jaar redacteur geweest van het Nederlands tijdschrift ‘De Osteopaat’.
Ook ben ik promotor en jurylid voor de scripties van studenten van de opleiding College Sutherland.
Vanaf september 2014 heb ik 3 jaar lesgegeven als docent anatomie en op dit moment als docent visceraal theorie en fysiologie.
Deze activiteiten zijn een mooie afwisseling met de dagelijkse praktijk. Zo blijft osteopathie interessant en uitdagend voor mij en draag ik mijn steentje bij aan de onderbouwing van het vak.

Ik ben lid van de NVO, alsook geregistreerd bij het NRO (zie onder).

Deze instanties waken over de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en behartigen de belangen van u als patiënt. Hierdoor worden de behandelkosten (deels) terugbetaald door de zorgverzekeraar.

Opleidingen/cursussen

Fysiotherapie – Brugge (BE)
Sportfysiotherapie – Gent (BE)
Voeding – IAS – Gennep
Orthomoleculaire geneeskunde – Amersfoort
Osteopathie – College Sutherland – Amsterdam
Anatomie snijzaal buikorganen en centraal
zenuwstelsel -Heidelberg (DTL)
Osteopathie bij baby’s en kinderen – Hamburg (DTL)
Biochemie en cytologie – chronOST – Maaseik (BE)
Cytologie en histologie – chronOST – Maaseik (BE)
Metabole fysiologie – chronOST – Maaseik (BE)
Maag-darm fysiologie – chronOST – Maaseik (BE)
Fysiologie lever-alvleesklier-nieren – chronOst – Maaseik (BE)
Ontogenese (embryologie) – chronOst – Maaseik (BE)

Beroepsvereniging/Register

Jeroen De Block is lid van:

NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie)
www.osteopathie.nl

NRO (Nederlands Register voor Osteopathie)
www.osteopathie-nro.nl